Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:08
-00:40:07
+00:38:15
5386 4393
38 / 46
-00:21:29
+00:27:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii