Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:40
-00:40:05
+00:37:11
9972 7027
101 / 120
-00:22:32
+00:34:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii