Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:48
-00:21:06
+00:59:50
8851 3139
483 / 485
-00:08:38
+00:52:29
01:00:58
-00:45:47
+00:31:29
7905 1819
395 / 593
-00:31:03
+00:24:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii