Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:37
-00:46:08
+00:31:08
7755 6010
81 / 120
-00:28:35
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii