Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:01
-00:40:14
+00:38:08
5368 985
221 / 260
-00:29:25
+00:33:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii