Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:06
-00:39:39
+00:37:37
10077 7070
113 / 133
-00:15:00
+00:27:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii