Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:25
-00:47:20
+00:29:56
7202 1502
288 / 461
-00:29:45
+00:20:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii