Anna Jotkiewicz

The Royal Bank of Scotland
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:38
-00:46:07
+00:31:09
7759 1748 2
275 / 476
-00:36:18
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii