Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:24
-00:44:21
+00:32:55
8528 2131 1
313 / 476
-00:34:32
+00:30:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii