Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:05:46
-00:40:59
+00:36:17
9705 6905 3
370 / 476
-00:31:10
+00:33:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii