Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:02
-00:47:43
+00:32:16
4657 4057
199 / 288
-00:28:50
+00:26:02
01:00:22
-00:47:53
+00:30:29
3986 3467
164 / 260
-00:28:44
+00:22:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii