rafał kozak

Polskie Zdroje
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:39:47
-01:06:58
+00:10:18
121 115 2
10 / 476
-00:57:09
+00:07:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii