Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:38
-00:28:11
+00:37:42
8832 6654
428 / 478
-00:18:34
+00:37:14
01:01:24
-00:45:10
+00:31:47
5831 4941
257 / 361
-00:20:24
+00:31:41
01:02:14
-00:46:31
+00:33:28
4927 4236
198 / 259
-00:33:18
+00:27:29
01:03:01
-00:45:14
+00:33:08
4540 3864
174 / 264
-00:36:04
+00:28:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii