Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:36
-00:31:39
+00:46:43
6217 1404
42 / 46
-00:13:01
+00:35:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii