Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:08
-00:45:37
+00:31:39
7981 1856
400 / 593
-00:30:53
+00:24:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii