Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:36:32
+00:40:44
10812 3467
424 / 476
-00:26:43
+00:38:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii