Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:38
-00:37:07
+00:40:09
10679 3386
420 / 476
-00:27:18
+00:37:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii