Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:31
-00:39:23
+00:41:33
8233 5506
289 / 311
-00:21:24
+00:38:14
01:36:56
-00:09:49
+01:07:27
11850 7701
476 / 476
+01:04:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii