Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:07
-00:34:38
+00:42:38
11115 3660
447 / 476
-00:24:49
+00:39:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii