Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:48:28
+00:32:28
6398 1628
224 / 311
-00:30:29
+00:29:09
01:02:04
-00:44:41
+00:32:35
8389 2064
305 / 476
-00:34:52
+00:29:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii