Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:49
-00:45:56
+00:34:03
5031 4305
192 / 260
-00:28:08
+00:27:25
01:04:54
-00:43:21
+00:35:01
4864 4076
201 / 260
-00:32:32
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii