Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:36
-00:49:18
+00:31:38
6159 1512
80 / 111
-00:21:25
+00:22:24
01:11:00
-00:35:45
+00:41:31
10944 3546
96 / 102
-00:08:26
+00:33:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii