Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:15
-00:48:30
+00:28:46
6573 1233
237 / 476
-00:38:41
+00:26:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii