Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:13
-00:43:32
+00:33:44
8835 2294
335 / 476
-00:33:43
+00:31:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii