Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:49:48
-00:56:57
+00:20:19
2343 154
82 / 392
-00:35:21
+00:11:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii