Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:47
-00:43:28
+00:34:54
4846 785
94 / 126
-00:32:59
+00:24:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii