Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:04
-00:40:41
+00:36:35
9803 2848
487 / 593
-00:25:57
+00:29:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii