Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:27
-01:00:18
+00:16:58
1100 1047
50 / 593
-00:45:34
+00:10:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii