Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:02
-00:57:43
+00:19:33
2020 1904
22 / 102
-00:30:24
+00:11:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii