Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:25:09
-00:21:36
+00:55:40
11814 7690
392 / 392
+00:47:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii