Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:42:39
+00:34:37
9139 2461
343 / 476
-00:32:50
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii