Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:06
-00:44:39
+00:32:37
8407 2071
270 / 363
-00:18:33
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii