Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:16
-00:43:29
+00:33:47
8856 6547
352 / 461
-00:25:54
+00:24:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii