Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:05
-01:02:40
+00:14:36
553 528
31 / 476
-00:52:51
+00:11:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii