Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:56
-00:49:19
+00:29:03
3583 3163
73 / 136
-00:27:51
+00:19:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii