Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-00:46:38
+00:34:18
6878 1904
243 / 311
-00:28:39
+00:30:59
00:31:35
-00:28:42
+00:14:58
928 928
33 / 78
-00:08:53
+00:09:41
01:00:14
-00:46:31
+00:30:45
7606 1686
270 / 476
-00:36:42
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii