Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:05
-00:45:40
+00:31:36
7965 6120
284 / 476
-00:35:51
+00:28:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii