Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:16
-00:39:38
+00:41:18
8207 5495
324 / 356
-00:11:54
+00:34:28
01:06:12
-00:40:33
+00:36:43
9841 6974
368 / 446
-00:40:32
+00:29:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii