Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:14
-00:41:01
+00:37:21
5237 4314
36 / 46
-00:22:23
+00:26:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii