Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:48
-00:27:57
+00:49:19
11685 4041
467 / 476
-00:18:08
+00:46:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii