Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:09
-00:37:36
+00:39:40
10572 3317 20
524 / 593
-00:22:52
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii