Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:33
-00:46:12
+00:31:04
7717 5986
80 / 120
-00:28:39
+00:27:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii