Krzysztof Surowiec

Hewlett-Packard Polska sp z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:09:33
-00:37:12
+00:40:04
10664 7288 2
418 / 476
-00:27:23
+00:37:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii