Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:12
-00:17:33
+00:59:43
11842 4145
120 / 120
+00:56:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii