Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:25
-00:37:50
+00:40:32
5662 4553
231 / 260
-00:27:01
+00:35:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii