Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:56
-00:31:19
+00:47:03
6232 1415
133 / 136
-00:09:51
+00:37:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii