Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:48:30
+00:32:26
6390 1624
271 / 380
-00:33:07
+00:24:52
01:02:18
-00:44:27
+00:32:49
8491 2115
374 / 501
-00:26:54
+00:24:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii