Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:36
-00:34:09
+00:43:07
11186 3707 5
472 / 501
-00:16:36
+00:35:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii