Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:22
-00:45:23
+00:31:53
8097 1923
272 / 392
-00:23:47
+00:23:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii