Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:38
-01:02:07
+00:15:09
649 621
27 / 593
-00:47:23
+00:08:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii